Póla zasajźiś

Klikniśo, aby dialog Póla wócynił. Klikniśo na šypku pódla symbola a wubjeŕśo trjebne pólo z pódmenija.

Móžośo slědujuce funkcije wubraś:

Datum

Zasajźujo aktualny datum ako pólo. Standardny datumowy format se wužywa, a datum se awtomatiski njeaktualizěrujo.

Cas

Zasajźujo aktualny cas ako pólo. Cas se direktnje ze systemowych nastajenjow wašogo źěłowego systema pśewzejo. Kšuty casowy format se nałožujo, kótaryž njedajo se z pomocu tasty F9 aktualizěrowaś.

Numer boka

Zasajźujo aktualny numer boka ako pólo na poziciji kursora. Standardne nastajenje za to jo znamuškowa pśedłoga Numer boka.

Licba bokow

Zasajźujo cełkownu licbu bokow ako pólo do dokumenta.

Tema

Zasajźujo temu ako pólo, kótaraž jo pódana w kakosćach dokumenta. Toś to pólo daty pokazujo, kótarež su se zapódali w pólu Tema pód Dataja – Kakosći… – Rejtarik: Wopisanje.

Titel

Zasajźujo titel ako pólo, kótaryž jo w kakosćach dokumenta pódany. Toś to pólo daty pokazujo, kótarež su se zapódali w pólu Titel pód Dataja – Kakosći… – Rejtarik: Wopisanje.

Prědny awtor (pólo)

Zasajźujo mě wósoby ako pólo, kótaraž jo napórała dokument. Pólo zapisk wužywa, kótaryž jo pód LibreOffice – Wužywaŕske daty nastajony.

Druge

Inserts a field at the current cursor position. The dialog lists all available fields.

Pšosym pódprějśo nas!