Numer boka

Zasajźujo aktualny numer boka ako pólo na poziciji kursora. Standardne nastajenje za to jo znamuškowa pśedłoga Numer boka.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pólo – Numer boka


Jolic cośo drugi format definěrowaś abo numer boka změniś, zasajźćo pólo ze Zasajźiś – Pólo – Dalšne póla… a stajśo póžedane nastajenja w dialogu Póla. Jo teke móžno, pólo wobźěłaś, kótarež jo se zasajźiło z pśikazom Numer boka z Wobźěłaś – Póla. Aby numer bokow změnił, glejśo pśewódnik Numery bokow.

Pšosym pódprějśo nas!