Pśeglěd dweju bokowu

Pokazujo dwa boka we woknje śišćaŕskego pśeglěda. Njerowne numery se pśecej na pšawem boku pokazuju, rowne numery na lěwem.

Symbol za pśeglěd dweju bokowu

Pśeglěd dweju bokowu

Pšosym pódprějśo nas!