Skombiněrowane pokazanje

Pokazujo aktualne informacije wó aktiwnem dokumenśe.

Gaž kursor jo w pomjenjonem wótrězku, se mě wótrězka zjawijo. Gaž kursor jo w tabeli, se mě tabeloweje cele zjawijo. Wjelikosć objekta se pokazujo, gaž wobłuki abo kreslańske objekty wobźěłujośo.

Jolic kursor jo w teksće, móžośo na toś to pólo dwójcy kliknuś, aby dialog Póla wócynał. W toś tom dialogu móžośo pólo definěrowaś, kótarež se ma do wašogo dokumenta na aktualnej poziciji kursora zasajźiś. Gaž kursor jo w tabeli, dwójne kliknjenje do toś togo póla dialog Tabelowy format wuwołujo. Wótwisujucy wót wubranego objekta, móžośo dialog wuwołaś, aby wótrězk, grafiski objekt, znosujucy se wobłuk, OLE-objekt, direktne numerěrowanje abo poziciju a wjelikosć kreslańskego objekta wobźěłał.

Pšosym pódprějśo nas!