Numerěrowanje znowego zachopiś

Zachopina lisćinowe numerěrowanje znowego. Toś ten pśikaz jo jano aktiwny, gaž kursor jo w lisćinje.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Lisćiny – Numerěrowanje znowego zachopiś.

Z kontekstowego menija:

Stajśo kursor do lisćinowego wótstawka, klikniśo z pšaweju tastu a wubjeŕśo Lisćina – Numerěrowanje znowego zachopiś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo w meniju Start rejtarika Start Numerěrowanje nowo zachopiś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Numerěrowanje nowo zachopiś

Numerěrowanje znowego zachopiś


Pšosym pódprějśo nas!