Zapisk z póddypkami dołoj pśesunuś

Pśesuwa lisćinowy wótstawk, źož kursor jo, a jogo póddypki za slědujucy lisćinowy wótstawk ze samskeju lisćinoweju rowninu.

Pśesuwa numerěrowane nadpismo, źož kursor jo, a wšykne jogo pódnadpisma a tekst za slědujuce nadpismo na samskej rozrědowańskej rowninje. Móžośo teke wěcej ako jaden lisćinowy wótstawk abo numerěrowane nadpismo wubraś a pśesunuś. Toś ten pśikaz jo jano aktiwny, gaž kursor jo w lisćinowem wótstawku abo numerěrowanem nadpismje pozicioněrowany.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Lisćiny – Zapisk z póddypkami dołoj pśesunuś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Zapisk z póddypkami dołoj pśesunuś

Zapisk z póddypkami dołoj pśesunuś


Pšosym pódprějśo nas!