Rowninu rozrědowanja z póddypkami wušej zastopnjowaś

Zastopnjujo lisćinowu rowninu lisćinowego wótstawka wušej, źož kursor jo a jeje póddypki k pśiducej lisćinowej rowninje.

Někotare lisćinowe wótstawki daju se wubraś. Zastopnjujo rozrědowańsku rowninu numerěrowanego nadpisma wušej, źož kursor jo, a wšykne jeje pódnadpisma k pśiducej rozrědowańskej rowninje. Toś ten pśikaz jo jano aktiwny, gaž kursor jo w lisćinowem wótstawku abo numerěrowanem nadpismje pozicioněrowany.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Lisćiny – Rozrědowańsku rowninu z póddypkami wušej zastopnjowaś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo w meniju Start rejtarika Start Rozrědowańsku rowninu z póddypkami wušej zastopnjowaś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Rozrědowańsku rowninu z póddypkami wušej zastopnjowaś

Rozrědowańsku rowninu z póddypkami wušej zastopnjowaś


Pšosym pódprějśo nas!