Suma

Aktiwěrujo sumowu funkciju. Źiwajśo na to, až kursor musy w celi byść, źož se ma suma zjawiś.

LibreOffice celowy wobceŕk za sumowu funkciju spóznawa, jolic cele su z licbami wupołnjone. Nježli až daty zapódawaśo, musyśo Tabela – Licbowe spóznawanje, aby toś tu funkciju zmóžnił.

Klikniśo na Nałožyś, aby sumowu formulu pśiwześ, ako se w zapódawańskej smužce zjawijo.

Symbol za Suma

Suma

Pšosym pódprějśo nas!