Wobłuki zwězaś

Zwězujo wubrany wobłuk z pśiducym wobłukom. Tekst awtomatiski z jadnogo wobłuka do drugego běžy.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Wobłuk a objekt – Wobłuki zwězaś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Objekt – Wobłuki zwězaś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Wobłuki zwězaś

Wobłuki zwězaś


Pšosym pódprějśo nas!