Numerěrowana lisćina

Pśidawa wubranemu wótstawkoju numerěrowanje abo wótwónoźujo jo.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Lisćiny – Numerěrowana lisćina.

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Lisćiny – Numerěrowana lisćina.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Start – Numerěrowana lisćina.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Numerěrowanu lisćina

Numerěrowanu lisćinu pśešaltowaś

Z tastatury:

F12

Z bocnice:

Klikniśo we wobceŕku Wótstawk bocnice Kakosći na Numerěrowana lisćina.


Aby format numerěrowanja definěrował, wubjeŕśo Format – Naliceńske znamuška a numerěrowanje…. Aby symbolowu rědku Naliceńske znamuška a numerěrowanje pokazał, wubjeŕśo Naglěd – Symbolowe rědki – Naliceńske znamuška a numerěrowanje.

note

Někotare nastajenja za naliceńske znamuška a numerěrowanje njejsu k dispoziciji, gaž we wugótowanju Web źěłaśo.


Pšosym pódprějśo nas!