Style Inspector

The Style Inspector is located on the Sidebar. It displays all the attributes of the styles (paragraph and character) and any direct formatting present in the paragraph and character where the cursor is located. These details can be useful when you are trying to figure out why some formatting in a document appears to be incorrect or inconsistent.

Direktne formatěrowanje a formatěrowanje z pśedłogami

Formatowa pśedłoga jo sajźba formatěrowańske atributy, kótarež su pó mjenju (mjenju pśedłogi) zrědowane a identificěrowane. Gaž pśedłogu na objekt nałožujośo, se objekt ze sajźbu atributow pśedłogi formatěrujo. Někotare objekty samskeje družyny mógu samsku pśedłogu měś. Gaž sajźbu formatěrowańskich atributow pśedłogi změnjaśo, pótajkem teke wšykne objekty, kótarež su z pśedłogu zwězane, swóje formatěrowańske atributy wótpowědnje změnjaju.

Gaž pśedłogi njewužywaśo, a formatěrowańske atributy direktnje na tekstowe źěle nałožujośo, to se direktne formatěrowanje (teke manuelne formatěrowanje) groni. Formatěrowanje se jano na wubrany wobceŕk dokumenta nałožujo. Jolic dokument ma někotare wótstawki, wobłuki abo drugi objekt, nałožujośo direktne formatěrowanje na kuždy objekt. Direktne formatěrowanje jo z menija Format a ze symboloweje rědki Formatěrowanje k dispoziciji.

Atribut direktnego formatěrowanja, kótaryž se na objekt nałožujo, wótpowědny atribut pśedłogi pśepisujo, kótaraž k objektoju słuša.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Open the sidebar, click on the Style Inspector icon

Icon Style Inspector

Icon Style Inspector on the Sidebar

Press +Alt+5


The Style Inspector Panel

Properties

Paragraph Styles: shows the list of the paragraph styles applied to the text at the cursor position, following the style hierarchy, where the parent style comes above any child style.

Paragraph direct formatting: shows the list of paragraph properties which are set directly to the text at the cursor location.

Character Styles: shows the list of the character styles applied to the text at the cursor, following hierarchy, where the parent style comes above any child style.

Character direct formatting: shows the list of character properties which are set directly to the text at the cursor location.

Values

Display the values of the properties.

Usage

Use the Style Inspector to uncover formatting issues in your text document.

For example, if the margins of the paragraph are changed by direct formatting using the rulers, the margins property of the paragraph style are greyed out and the margins properties are displayed in the Paragraph Direct Formatting entry of the Style Inspector.

Another example, if the Emphasis character style highlights a word with a yellow background, and the user mistakenly overwrote it by using a white background, the yellow attribute would be greyed-out and white is listed under Direct Formatting in the Style Inspector. The Style Inspector shows only those attributes that diverge from the parent (which is usually the Default Paragraph Style).

Some features of the Style Inspector are of interest mainly to advanced users:

Pšosym pódprějśo nas!