Selection Mode

Choose the selection mode from the submenu: standard selection mode, or block selection mode.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Wobźěłaś – Wuběrański modus

Ze statusoweje rědki:

Klikniśo na wobceŕk wuběrka.


In standard selection mode, you can select multi-line text including the line ends.

In block selection mode, you can select a rectangular block of text.

Pšosym pódprějśo nas!