Customize Address List

Customizes the address list for mail merge documents.

Address list elements

Select the fields that you want to move, delete, or rename.

^

Klikniśo, aby wubrane pólo wó jaden zapisk w lisćinje górjej pśesunuł.

v

Klikniśo, aby wubrane pólo wó jaden zapisk w lisćinje dołoj pśesunuł.

Add

Inserts a new text field.

Delete

Deletes the selected field.

Rename

Renames the selected text field.

Pšosym pódprějśo nas!