Mail Merge Wizard

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters or send email messages to many recipients.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Rědy – Asistent serijowego lista…

Klikniśo na symbol Asistent serijowego lista na symbolowej rědce Serijowy list:

Klikniśo na symbol Asistent serijowego lista na symbolowej rědce Tabelowe daty:

Symbol

Serijowy list


Before starting the Mail Merge Wizard you might want to review the whole process of creating a mail merge:

Creating a Form Letter

Mail Merge Wizard - Select starting document

Specify the document that you want to use as a base for the mail merge document.

Mail Merge Wizard - Select document type

Specify the type of mail merge document to create.

Mail Merge Wizard - Addresses

Specify the recipients for the mail merge document as well as the layout of the address block.

Mail Merge Wizard - Create salutation

Specify the properties for the salutation. If the mail merge database contains gender information, you can specify different salutations based on the gender of the recipient.

Mail Merge Wizard - Adjust layout

Specify the position of the address blocks and salutations on the documents.

Pśetergnuś

Gaž na Pśetergnuś klikaśo, se dialog zacynja, bźez togo aby se změny składowali.

Slědk

Woglědajśo se wuběrki w dialogu, kótarež su se pśewjadli w pjerwjejšnem kšacu. Aktualne nastajenja njezměnjone wóstanu. Toś ten tłocašk dajo se jano wót drugego boka sem aktiwěrowaś.

Dalej

Klikniśo na tłocašk Dalej a asistent aktualne dialogowe nastajenja wužywa a k pśiducemu kšacoju póstupujo. Jolic sćo dojśpił slědny kšac, toś ten tłocašk se Napóraś groni.

First step: Mail Merge Wizard - Select starting document.

Pšosym pódprějśo nas!