Column Width

Changes the width of the selected column(s).

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Wjelikosć – Słupowa šyrokosć.

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Wjelikosć – Słupowa šyrokosć.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Słupowa šyrokosć w meniju Tabela rejtarika Tabela.


Width

Columns

Enter the column number of the column you want to change the width of.

Width

Enter the width that you want for the selected column(s).

Pšosym pódprějśo nas!