Image

Formats the size, position, and other properties of the selected image.

You can also change some of the properties of the selected image with shortcut keys.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Format – Wobraz – Kakosći… – rejtarik: Płonina.

Klikniśo w symbolowej rědce Wobraz (mjaztym až wobraze su wubrane) na

Symbol za Wobrazowe kakosći

Wobrazowe kakosći


The Image dialog contains the following tab pages:

Position and Size

Specifies the size and the position of the selected image, frame, or OLE object on a page.

Options

Specify properties for the selected image, frame or OLE object.

Wrap

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

Hyperlink

Specify the properties of the hyperlink for the selected graphic, frame or OLE object.

Image

Specify the flip and the link options for the selected image.

Crop

Trims or scales the selected graphic. You can also restore the graphic to its original size.

Borders

Sets the border options for the selected objects in Writer or Calc.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Macro

Specifies the macro to run when you click an image, frame, or an OLE object.

Slědk stajiś

Staja změny slědk, kótarež su se pśewjadli w aktualnem rejtariku, na te nastajenja, kótarež do togo su byli we wócynjonem dialogu.

Pšosym pódprějśo nas!