Field

The submenu lists the most common field types that can be inserted into a document at the current cursor position. To view all of the available fields, choose More Fields.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pólo.

Z kontekstowego menija:

Wócyńśo kontekstowy meni a wubjeŕśo Pólo wobźěłaś (zasajźone póla)

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Póla.

Wubjeŕśo Referenca – Pólo.

Wubjeŕśo Pólo w meniju Reference rejtarika Reference.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Pólo zasajźiś

Pólo zasajźiś

Z tastatury:

+ F2


Numer boka

Zasajźujo aktualny numer boka ako pólo na poziciji kursora. Standardne nastajenje za to jo znamuškowa pśedłoga Numer boka.

Licba bokow

Zasajźujo cełkownu licbu bokow ako pólo do dokumenta.

Datum

Zasajźujo aktualny datum ako pólo. Standardny datumowy format se wužywa, a datum se awtomatiski njeaktualizěrujo.

Cas

Zasajźujo aktualny cas ako pólo. Cas se direktnje ze systemowych nastajenjow wašogo źěłowego systema pśewzejo. Kšuty casowy format se nałožujo, kótaryž njedajo se z pomocu tasty F9 aktualizěrowaś.

Titel

Zasajźujo titel ako pólo, kótaryž jo w kakosćach dokumenta pódany. Toś to pólo daty pokazujo, kótarež su se zapódali w pólu Titel pód Dataja – Kakosći… – Rejtarik: Wopisanje.

Prědny awtor (pólo)

Zasajźujo mě wósoby ako pólo, kótaraž jo napórała dokument. Pólo zapisk wužywa, kótaryž jo pód LibreOffice – Wužywaŕske daty nastajony.

Tema

Zasajźujo temu ako pólo, kótaraž jo pódana w kakosćach dokumenta. Toś to pólo daty pokazujo, kótarež su se zapódali w pólu Tema pód Dataja – Kakosći… – Rejtarik: Wopisanje.

More Fields

Inserts a field at the current cursor position. The dialog lists all available fields.

Pšosym pódprějśo nas!