Normal Layout

Displays how the document will look when you print it.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Naglěd – Normalny

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Naglěd – Normalny.

Wubjeŕśo zapisk Normalny w meniju Naglěd.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Normalny naglěd

Normalny naglěd


Pšosym pódprějśo nas!