Web Layout

Displays the document as it would be viewed in a Web browser. This is useful when you create HTML documents.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Naglěd – Web

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Naglěd – Web

Wubjeŕśo zapisk Web w meniju Naglěd.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Web

Web

Z tastatury:


Pšosym pódprějśo nas!