Field Shadings

Shows or hides shadings around fields in your document like non-breaking spaces, soft hyphens, indexes, and footnotes.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Naglěd – Pólne wósenja.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo w meniju Naglěd rejtarika Naglěd zapisk Pólne wósenja.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Pólne wósenja

Pólne wósenja

Z tastatury:

+ F8


Pšosym pódprějśo nas!