Outline to Clipboard

Sends the outline of a document to the clipboard in Rich Text Format (RTF).

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Dataja – Pósłaś – Rozrědowanje do mjazywótkłada


Pšosym pódprějśo nas!