Meni Format

Wubjeŕśo Format – Wótstawk… – rejtarik: Iniciale.

Wubjeŕśo Naglěd – Formatowe pśedłogi, wócyńśo kontekstowy meni, wubjeŕśo Nowy… /Pśedłogu wobźěłaś… – rejtarik: Iniciale.

Wubjeŕśo Format – Wótstawk… – rejtarik: Tekstowy běg.

Wubjeŕśo Naglěd – Formatowe pśedłogi, wócyńśo kontekstowy meni, wubjeŕśo Nowy… /Pśedłogu wobźěłaś… – rejtarik: Tekstowy běg.

Wubjeŕśo Wobźěłaś – Pytaś a wuměniś… – tłocašk: Format… – rejtarik: Tekstowy běg.

Klikniśo z pšaweju tastu myški na wótstawk z formatoweju pśedłogu Wopśimjeśe. Wubjeŕśo Wótstawk – Pśedłogu wobźěłaś – rejtarik: Wuměnjenje.

Wubjeŕśo Naglěd – Formatowe pśedłogi (). Klikniśo z pšaweju tastu na wótstawkowu pśedłogu. Wubjeŕśo Nowy… – rejtarik: Wuměnjenje

Wubjeŕśo Pśedłogi –Stile z pśedłogi zacytaś

Klikniśo we woknje Formatowe pśedłogi dłujko na symbol Akcije formatowych pśedłogow górjejce napšawo. Wubjeŕśo Stile z pśedłogi zacytaś z pódmenija.

Wšake móžnosći, aby wokno Formatowe pśedłogi wócynił:

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Pśedłoga boka….

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Pśedłoga boka.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Kšomy boka, Wjelikosć boka abo Słupy boka w rejtariku Wugótowanje a klikniśo na Dalšne nastajenja….

Wubjeŕśo Pśedłoga boka w meniju Wugótowanje rejtarika Wugótowanje.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Pśedłoga boka

Pśedłoga boka

Z tastatury:

+ Umsch (⇧) + P

Ze statusoweje rědki:

Klikniśo na wobceŕk Pśedłoga boka.

Z bocnice:

Wubjeŕśo Naglěd – Formatowe pśedłogi () – wubjeŕśo Pśedłogi boka – wócyńśo kontekstowy meni wubraneje pśedłogi – Nowy…/Pśedłogu wobźěłaś….

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Titelowy bok….

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Titelowy bok.

Wubjeŕśo Wugótowanje – Titelowy bok.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Titelowy bok

Titelowy bok

Wubjeŕśo Format – Wótstawk… – rejtarik: Rozrědowanje a lisćina

Klikniśo z pšaweju tastu myški na wótstawk a wubjeŕśo pón Wótstawk – Wótstawk… – rejtarik: Rozrědowanje a lisćina

Klikniśo z pšaweju tastu myški na wótstawk a wubjeŕśo pón Wótstawk – Pśedłogu wobźěłaś… – rejtarik: Rozrědowanje a lisćina

Wubjeŕśo Pśedłogi – Pśedłogu wobźěłaś… – rejtarik: Rozrědowanje a lisćina (wótstawkowe pśedłogi).

Wubjeŕśo Naglěd – Formatowe pśedłogi – wócyńśo kontekstowy meni pśedłogi a wubjeŕśo pón Nowy…/Pśedłogu wobźěłaś… – rejtarik: Rozrědowanje a lisćina (wótstawkowe pśedłogi).

Wubjeŕśo Format – Wótrězki… – tłocašk: Nastajenja….

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Słupy….

Wubjeŕśo Format – Titelowy bok… a pón pśedłogu boka a klikniśo na Wobźěłaś….

Wubjeŕśo Format - Pśedłoga boka… – rejtarik: Słupy.

Wubjeŕśo Zasajźiś – Wobłuk – Wobłuk… – rejtarik: Słupy.

Wubjeŕśo Naglěd – Formatowe pśedłogiPśedłogi boka. Wócyńśo kontekstowy meni za wubranu pśedłogu boka a wubjeŕśo Nowy…/Pśedłogu wobźěłaś… – rejtarik: Słupy.

Wubjeŕśo Format – Wobłuk a objekt – Kakosći… – rejtarik: Słupy

Wubjeŕśo Zasajźiś – Wótrězk… – rejtarik: Słupy.

Wubjeŕśo Format – Wótrězki… – tłocašk: Nastajenja…rejtarik:Słupy.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Wugótowanje – Słupy boka – Dalšne nastajenja – rejtarik: Słupy.

Wubjeŕśo Słupy boka w meniju Wugótowanje rejtarika Wugótowanje.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Słupy boka

Słupy boka

Wubjeŕśo Format - Pśedłoga boka… – rejtarik: Nožka.

Wubjeŕśo Naglěd – Formatowe pśedłogi, wócyńśo kontekstowy meni, wubjeŕśo Nowy… /Pśedłogu wobźěłaś… – rejtarik: Nožka.

Wubjeŕśo Zasajźiś – Wótrězk… – rejtarik: Nožki/Kóńcne nožki.

Wubjeŕśo Format – Wótrězki… – tłocašk: Nastajenja… – rejtarik: Nožki/Kóńcne nožki.

Wubjeŕśo Naglěd – Formatowe pśedłogi – wócyńśo kontekstowy meni pśedłogi a wubjeŕśo pón Nowy…/Pśedłogu wobźěłaś… (wótstawkowe pśedłogi).

  1. Wubjeŕśo Naglěd – Formatowe pśedłogi abo Pśedłogi – Pśedłogi zastojaś… (), aby wobceŕk Pśedłogi wócynił.

  2. Klikniśo na symbol Znamuškowe pśedłogi górjejce we wobceŕku a wubjeŕśo pón znamuškowu pśedłogu.

  3. Klikniśo z pšaweju tastu myški, aby kontekstowy meni wócynił a wubjeŕśo Nowy…/Pśedłogu wobźěłaś….

Symbol za Znamuškowe pśedłogi

Symbol za Znamuškowe pśedłogi

Wubjeŕśo Naglěd – Formatowe pśedłogi – wócyńśo kontekstowy meni pśedłogi a wubjeŕśo pón Nowy…/Pśedłogu wobźěłaś… (za wobłukowe pśedłogi).

Wubjeŕśo Naglěd – Formatowe pśedłogi () – wócyńśo kontekstowy meni wubraneje pśedłogi Nowy…/Pśedłogu wobźěłaś… (za lisćinowe pśedłogi).

Wubjeŕśo Rědy – Awtomatiska korektura – Pśi zapódawanju.

Wubjeŕśo Rědy – Awtomatiska korektura.

Wubjeŕśo Rědy – Awtomatiska korektura – Nałožyś.

Wubjeŕśo Rědy – Awtomatiska korektura – Nałožyś a změny wobźěłaś.

Wubjeŕśo Tabela – Pśedłogi awtomatiskego formata… (z kursorom w tabeli).

Wubjeŕśo Format – Wobraz – Kakosći… – rejtarik: Płonina.

Klikniśo w symbolowej rědce Wobraz (mjaztym až wobraze su wubrane) na

Symbol za Wobrazowe kakosći

Wobrazowe kakosći

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Wobraz – Kakosći… – rejtarik: Pozicija a wjelikosć.

Wubjeŕśo Format – Wobłuk a objekt – Kakosći… – rejtarik: Pozicija a wjelikosć.

Wubjeŕśo Naglěd – Formatowe pśedłogi – wobłukowe pśedłogi. Wócyńso w kontekstowem meniju pśedłogi Nowy… /Pśedłogu wobźěłaś… – rejtarik: Typ.

Wubjeŕśo Zasajźiś – Wobłuk – Wobłuk… – rejterik: Pozicija a wjelikosć.

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Kakosći – rejtarik: Pozicija a wjelikosć.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Kakosći… – rejtarik: Pozicija a wjelikosć w meniju Wobraz rejtarika Wobraz.

Wubjeŕśo Kakosći… – rejtarik: Pozicija a wjelikosć w meniju Objekt rejtarika Objekt.

Z tastatury:

F4, then Position and Size tab.

Ze statusoweje rědki:

Klikniśo na wobceŕk wjelikosći wubranego objekta a pón na rejtarik Pozicija a wjelikosć.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Woběg.

Wubjeŕśo Format – Wobraz – Kakosći… – rejtarik: Woběg.

Wubjeŕśo Format – Wobłuk a objekt – Kakosći… – rejtarik: Woběg

Wubjeŕśo Zasajźiś – Wobłuk – Wobłuk… – rejtarik: Woběg.

Wubjeŕśo Format – Woběg – Wobźěłaś… – rejtarik: Woběg.

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Woběg.

Wubjeŕśo Woběg – Wobźěłaś… – rejtarik: Łamaś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Rejtarik: Wobraz – Woběg.

Z bocnice:

Wubjeŕśo wobcérk Woběg w bocnicy Kakosći.

Wubjeŕśo Format – Woběg – Konturu wobźěłaś….

Wubjeŕśo Format – Wobraz – Kakosći… – rejtarik: Hyperwótkaz.

Wubjeŕśo Format – Wobłuk a objekt – Kakosći… – rejtarik: Hyperwótkaz

Wubjeŕśo Zasajźiś – Wobłuk – Wobłuk… – rejtarik: Hyperwótkaz.

Wubjeŕśo Format – Wobraz – Kakosći… – rejtarik: Nastajenja.

Wubjeŕśo Format – Wobłuk a objekt – Kakosći… – rejtarik: Nastajenja.

Wubjeŕśo Naglěd – Formatowe pśedłogi - wócyńśo w kontekstowem meniju wubraneje wobłukoweje pśedłogiNowy… /Pśedłogu wobźěłaś… – rejtarik: Nastajenja.

Wubjeŕśo Zasajźiś – Wobłuk – Wobłuk… – rejtarik: Nastajenja.

Klikniśo z pšaweju tastu myški na wubrany objekt a wubjeŕśo Kakosći… – rejtarik: Nastajenja.

Wubjeŕśo Format – Wobraz – Kakosći… – rejtarik: Wobraz.

Wubjeŕśo Format – Wobraz – Kakosći… – rejtark: Makro.

Wubjeŕśo Format – Wobłuk a objekt – Kakosći… – rejtarik: Makro.

Wubjeŕśo Rědy – Awtomatiski tekst – tłocašk: Awtomatiski tekst – Makro….

Wubjeŕśo Rědy – Wobrazowa kórta…. Wócyńśo kontekstowy meni a wubjeŕśo Makro….

Wubjeŕśo Format – Znamuško – rejtarik: Hyperwótkaz – tłocašk: Tšojenja….

Wubjeŕśo Tabela – Kakosći… – rejtarik: Tabela.

Wubjeŕśo Tabela – Kakosći… – rejtarik: Słupy.

Wubjeŕśo Tabela – Kakosći… – rejtarik: Tekstowy běg.

Klikniśo z pšaweju tastu myški do tabele a wubjeŕśo Cela.

Wubjeŕśo Tabela – Cele zwězaś.

Klikniśo w symbolowej rědce Tabela na

Symbol za Cele zwězaś

Cele zwězas

Wubjeŕśo Tabela – Cele źěliś.

Klikniśo w symbolowej rědce Tabela na

Symbol za Cele źěliś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Cele šćitaś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Cele šćitaś w meniju Tabela rejtarika Tabela.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Cele šćitaś

Cele šćitaś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Šćit celow wótpóraś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Šćit celow wótpóraś w meniju Tabela rejtarika Tabela.

Symbol za Šćit celow wótpóraś

Šćit celow wótpóraś

Wubjeŕśo w kontekstowem meniju cele Smužka.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Wjelikosć – Smužkowa wusokosć.

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Wjelikosć – Smužkowa wusokosć.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Smužkowa wusokosć w meniju Tabela rejtarika Tabela.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Wjelikosć – Słupowa šyrokosć.

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Wjelikosć – Słupowa šyrokosć.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Słupowa šyrokosć w meniju Tabela rejtarika Tabela.

Wubjeŕśo Tabela – Wubraś – Smužka.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Smužki wulašowaś

Smužki wulašowaś

Wubjeŕśo w kontekstowem meniju cele Słup.

Wubjeŕśo w kontekstowem meniju cele Słup – Šyrokosć….

Wubjeŕśo Tabela – Wubraś – Słup.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Zasajźiś – Słupy….

Wubjeŕśo Tabela – Zasajźiś – Smužki….

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Smužki.

Wubjeŕśo Zasajźiś – Słupy….

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Smužki zasajźiś w meniju Tabela rejtarika Tabela.

Wubjeŕśo Słupy zasajźiś w meniju Tabela rejtarika Tabela.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Słup wulašowaś

Słup wulašowaś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Wubraś – Cela.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Tabela – Celu wubraś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Celu wubraś

Celu wubraś

Z bocnice:

Wubjeŕśo Kakosći – Tabela – Cela.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Wubraś – Słup.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Tabela – Słup.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Słup wubraś

Słup wubraś

Z bocnice:

Wubjeŕśo Kakosći – Tabela – Słup.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Wubraś – Smužka.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Tabela – Smužka.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Smužku wubraś

Smužku wubraś

Z bocnice:

Wubjeŕśo Kakosći – Tabela – Smužka.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Wubraś – Tabela.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Tabela – Tabelu wubraś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Tabelu wubraś

Tabelu wubraś

Z bocnice:

Wubjeŕśo Kakosći – Tabela – Tabela.

Wubjeŕśo Format – Wobłuk a objekt – Kakosći….

Symbol za Objektowe kakosći

Objektowe kakosći

Symbol za Wobłukowe kakosći

Wobłukowe kakosći

Wubjeŕśo Format – Pśedłoga boka… – rejtarik: Tekstowe kśidno, jolic pódpěra za aziske rěcy jo zmóžnjona

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela –Lašowaś – Tabela.

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Lašowaś – Tabela.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Tabelu wulašowaś

Tabelu wulašowaś

Z bocnice:

Wubjeŕśo Kakosći – Tabela – Tabelu wulašowaś.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Lašowaś.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Wubraś.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Wjelikosć.

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Wjelikosć.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Tabelowa wjelikosć

Tabelowa wjelikosć

Pšosym pódprějśo nas!