Meni Zasajźiś

Wubjeŕśo Zasajźiś – Dalšne łamanja – Manuelne łamanje…

Wubjeŕśo Zasajźiś – Dalšne łamanja

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pólo.

Z kontekstowego menija:

Wócyńśo kontekstowy meni a wubjeŕśo Pólo wobźěłaś (zasajźone póla)

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Póla.

Wubjeŕśo Referenca – Pólo.

Wubjeŕśo Pólo w meniju Reference rejtarika Reference.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Pólo zasajźiś

Pólo zasajźiś

Z tastatury:

+ F2

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pólo – Datum

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pólo – Cas

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pólo – Numer boka

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pólo – Licba bokow

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pólo – Tema

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pólo – Titel

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pólo – Awtor

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pólo – Dalšne póla….

+F2

Klikniśo w symbolowej rědce Zasajźiś na

Symbol

Póla zasajźiś

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pólo – Dalšne póla… – Rejtarik: Dokument

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pólo – Dalšne póla… – Rejtarik: Prěcne pokazki

Wubjeŕśo Zasajźiś – Prěcna pokazka…

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Prěcna pokazka….

Wubjeŕśo Reference – Prěcna pokazka….

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Prěcnu pokazku zasajźiś

Prěcnu pokazku zasajźiś

Z tastatury:

+ F2

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pólo – Dalšne póla… – Rejtarik: Funkcije

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pólo – Dalšne póla… – Rejtarik: Dokumentowe informacije

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pólo – Dalšne informacije – Rejtarik: Wariable

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pólo – Dalšne póla… – Rejtarik: Datowa banka

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Wótrězk

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Wótrězk

Wubjeŕśo Wótrězk w meniju Zasajźiś rejtarika Zasajźiś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Wótrězk

Wótrězk

Wubjeŕśo Zasajźiś – Wótrězk… – Rajtarik: Wótrězk abo Format – Wótrězki…

Wubjeŕśo Zasajźiś – Wótrězk… – rajtarik: Zasunjenja abo Format – Wótrězki… – tłocašk Nastajenja – rejtarik: Zasunjenja

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Nožka a kóńcna nožka – Nožka abo kóńcna nožka…

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Nožka/Kóńcna nožka (ze zasajźoneju nožku/kóńcneju nožku)

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Referenca – Nožka.

Wubjeŕśo Referenca – Kóńcna nožka.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Nožku direktnje zasajźiś

Nožku direktnje zasajźiś

Symbol za Kóńcnu nožku direktnje zasajźiś

Kóńcnu nožku direktnje zasajźiś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pópisanje….

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Pópisanje zasajźiś

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Wobraz – Pópisanje.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Pópisanje zasajźiś

Pópisanje zasajźiś

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pópisane… – tłocašk: Nastajenja…

Wócyńśo kontekstowy meni – wubjeŕśo Pópisanje… – tłocašk: Nastajenja…

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Cytańske znamje…

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Cytańske znamje

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Cytańske znamje zasajźiś

Cytańske znamje zasajźiś

Wubjeŕśo Zasajźiś – Skript… (jano za HTML-dokumenty)

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Zapis wopśimjeśa a gronidłowy zapis

Wubjeŕśo Zasajźiś – Zapis wopśimjeśa a gronidłowy zapis – Zapisowy zapisk

Wócyńśo symbolowu rědku Zasajźiś a klikniśo na

Symbol za Zapisowy zapisk zasajźiś

Zapisowy zapisk zasajźiś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Zapis wopśimjeśa a gronidłowy zapis – Zapis wopśimjeśa, gronidłowy zapis abo zapis literatury

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Gronidłowy zapis wobźěłaś w gronidłowem zapisu.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Referenca – Zapis wopśimjeśa.

Wubjeŕśo Zapis wopśimjeśa, gronidłowy zapis abo zapis literatury w meniju Referenca rejtarika Referenca.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Gronidłowy zapis zasajźiś

Gronidłowy zapis zasajźiś

Wubjeŕśo Zasajźiś – Zapis wopśimjeśa a gronidłowy zapis – Zapisk zapisa literatury…

Wubjeŕśo Zasajźiś – Zapis wopśimjeśa a gronidłowy zapis – Zapis wopśimjeśa, gronidłowy zapis abo zapis literatury…

Wubjeŕśo Zasajźiś – Zapis wopśimjeśa a gronidłowy zapis – Zapis wopśimjeśa, gronidłowy zapis abo zapis literaratury… – Rejtarik: Typ

Wubjeŕśo Zasajźiś – Zapis wopśimjeśa a gronidłowy zapis – Zapis wopśimjeśa, gronidłowy zapis abo zapis literatury… – Rejtarik: Typ (wótwisujucy wót typa)

Wubjeŕśo Zasajźiś – Zapis wopśimjeśa a gronidłowy zapis – Zapis wopśimjeśa, gronidłowy zapis abo zapis literatury… – Rejtarik: Typ (gaž zapis wopśimjeśa jo wubrany typ)

Wubjeŕśo Zasajźiś – Zapis wopśimjeśa a gronidłowy zapis – Zapis wopśimjeśa, gronidłowy zapis abo zapis literatury… – Rejtarik: Typ (gaž alfabetiski gronidłowy zapis jo wubrany typ)

Wubjeŕśo Zasajźiś – Zapis wopśimjeśa a gronidłowy zapis – Zapis wopśimjeśa, gronidłowy zapis a zapis literatury – rejtarik: Typ (gaž zapis wobrazow jo wubrany typ)

Wubjeŕśo Zasajźiś – Zapis wopśimjeśa a gronidłowy zapis – Zapis wopśimjeśa, gronidłowy zapis abo zapis literatury… – Rejtarik: Typ (gaž zapis tabelow jo wubrany typ)

Wubjeŕśo Zasajźiś – Zapis wopśimjeśa a gronidłowy zapis – Zapis wopśimjeśa, gronidłowy zapis abo zapis literatury… – Rejtarik: Typ (gaž Swójski jo wubrany typ)

Wubjeŕśo Zasajźiś – Zapis wopśimjeśa a gronidłowy zapis – Zapis wopśimjeśa, gronidłowy zapis abo zapis literatury… – Rejtarik: Typ (gaž zapis objektow jo wubrany typ)

Wubjeŕśo Zasajźiś – Zapis wopśimjeśa a gronidłowy zapis – Zapis wopśimjeśa, gronidłowy zapis abo zapis literatury… – Rejtarik: Typ (gaž zapis literatury jo wubrany typ)

Wubjeŕśo Zasajźiś – Zapis wopśimjeśa a gronidłowy zapis – Zapis wopśimjeśa, gronidłowy zapis abo zapis literatury… – Rejtarik: Typ, markěrujśo kontrolny kašćik „Pśidatne pśedłogi“ a klikniśo pón na Pśedłogi pśipokazaś

Wubjeŕśo Zasajźiś – Zapis wopśimjeśa a gronidłowy zapis – Zapis wopśimjeśa, gronidłowy zapis abo zapis literatury… – Rejtarik: Zapiski (wótwisujucy wót wubranego typa)

Wubjeŕśo Zasajźiś – Zapis wopśimjeśa a gronidłowy zapis – Zapis wopśimjeśa, gronidłowy zapis abo zapis literatury… – Rejtarik: Zapiski (gaž zapis wopśimjeśa jo wubrany typ)

Wubjeŕśo Zasajźiś – Zapis wopśimjeśa a gronidłowy zapis – Zapis wopśimjeśa, gronidłowy zapis abo zapis literatury… – Rejtarik: Zapiski (gaž alfabetiski gronidłowy zapis jo wubrany typ)

Wubjeŕśo Zasajźiś – Zapis wopśimjeśa a gronidłowy zapis – Zapis wopśimjeśa, gronidłowy zapis a zapis literatury – rejtarik: Zapiski (gaž zapis wobrazow jo wubrany typ)

Wubjeŕśo Zasajźiś – Zapis wopśimjeśa a gronidłowy zapis – Zapis wopśimjeśa, gronidłowy zapis abo zapis literatury… – Rejtarik: Zapiski (gaž zapis tabelow jo wubrany typ)

Wubjeŕśo Zasajźiś – Zapis wopśimjeśa a gronidłowy zapis – Zapis wopśimjeśa, gronidłowy zapis abo zapis literatury… – Rejtarik: Zapiski (gaž Swójski jo wubrany typ)

Wubjeŕśo Zasajźiś – Zapis wopśimjeśa a gronidłowy zapis – Zapis wopśimjeśa, gronidłowy zapis abo zapis literatury… – Rejtarik: Zapiski (gaž zapis objektow jo wubrany typ)

Wubjeŕśo Zasajźiś – Zapis wopśimjeśa a gronidłowy zapis – Zapis wopśimjeśa, gronidłowy zapis abo zapis literatury… – Rejtarik: Zapiski (gaž zapis literatury jo wubrany typ)

Wubjeŕśo Zasajźiś – Zapis wopśimjeśa a gronidłowy zapis – Zapisk zapisa literaratury a klikniśo na Wobźěłaś

Wubjeŕśo Zasajźiś – Zapis wopśimjeśa a gronidłowy zapis – Zapis wopśimjeśa, gronidłowy zapis abo zapis literaratury… – Rejtarik: Pśedłogi

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Wobalka…

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Rědy – Wobalka.

Wubjeŕśo Wobalka w meniju Rědy rejtarika Rědy.

Wubjeŕśo Wobalka w meniju Zasajźiś rejtarika Zasajźiś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Wobalku zasajźiś

Wobalku zasajźiś

Wubjeŕśo Zasajźiś – Wobalka… – Rejtarik: Wobalka

Wubjeŕśo Zasajźiś – Wobalka… – Rejtarik: Format

Wubjeŕśo Zasajźiś – Wobalka… – Rejtarik: Śišćak

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Wobłuk – Wobłuk…

Wubjeŕśo Format – Wobłuk a objekt – Kakosći…

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Wobłuk zasajźiś

Wobłuk zasajźiś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Tabelu zasajźiś…

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Tabela – Dalšne nastajenja….

Wubjeŕśo Start – Tabela – Dalšne nastajenja….

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Tabelu zasajźiś

Tabelu zasajźiś

Z tastatury:

+ F12

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Zasajźiś.

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Zasajźiś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Tabela.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Zasajźiś

Zasajźiś

Z bocnice:

Wubjeŕśo Tabela we wobceŕku Kakosći.

Wubjeŕśo Zasajźiś – Horicontalna linija

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Tekst z dataje

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Tekst z dataje w meniju Zasajźiś rejtarika Zasajźiś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Tekst z dataje

Tekst z dataje

Wubjeŕśo Zasajźiś – Głowowa a nogowa smužka – Głowowa smužka.

Wubjeŕśo Zasajźiś – Głowowa a nogowa smužka – Nogowa smužka.

Pšosym pódprějśo nas!