Meni Wobźěłaś

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Z kontekstowego menija:

Z pówjercha z rejtarikami:

Z tabeloweje nawigaciskeje rědki:

Ze symbolowych rědkow:

Z tastatury:

Ze startowego centruma:

Ze statusoweje rědki:

Z bocnice:


Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Rědy – Awtomatiski tekst…

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Awtomatiski tekst.

Wubjeŕśo Awtomatiski tekst… w meniju Zasajźiś rejtarika Zasajźiś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Awtomatiski tekst

Awtomatiski tekst

Z tastatury:

+ F3

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Wobźěłaś – Datowu banku wuměniś…

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Rědy, wócyńśo menijowy tłocašk a wubjeŕśo Datowu banku wuměniś….

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Wobźěłaś – Pólo.

Wubjeŕśo Zasajźiś – Póla.

Wubjeŕśo Zasajźiś – Prěcna pokazka….

Z kontekstowego menija:

Pólo wobźěłaś

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Póla.

Wubjeŕśo Zasajźiś – Prěcna pokazka….

Wubjeŕśo Reference – Póla.

Wubjeŕśo Reference – Prěcna pokazka….

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Prěcna pokazka

Prěcna pokazka

Symbol za Pólo zasajźiś

Pólo zasajźiś

Z tastatury:

+ F2

Wubjeŕśo Wobźěłaś – Nožki

Stajśo kursor pśed indeksowe pólo a wubjeŕśo Wobźěłaś – Wótkaz – Zapisowy zapisk…

abo klikniśo z pšaweju tastu, aby kontekstowy meni wubrał a wubjeŕśo Zapisowy zapisk wobźěłaś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Wótrězki

Ze statusoweje rědki:

Klikniśo na wobceŕk Objektowe informacije.

Z bocnice:

Wócyńśo kontekstowy meni wubranego wótrězka we woknje Nawigacija a wubjeŕśo Wobźěłaś.

Wubjeŕśo Rědy – Awtomatiski tekst… – tłocašk: Awtomatiski tekst – Pśemjeniś…

Wubjeŕśo Wobźěłaś – Wótkaz – Zapisk zapisa literatury

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Wobźěłaś – Wuběrański modus

Ze statusoweje rědki:

Klikniśo na wobceŕk wuběrka.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Wobźěłaś – Tekst wubraś.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tekst wubraś.

Z tastatury:

+ Umsch (⇧) + I

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Wobźěłaś – Modus direktnego kursora

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Start – meni Start – Modus direktnego kursora.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Modus direktnego kursora

Modus direktnego kursora

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Wobźěłaś – K bokoju pśejś….

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Wobźěłaś – Wužywaŕski pówjerch… – opciski tłocašk: z rejtarikami – wuběrański meni: Start – K bokoju pśejś….

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za K bokoju pśejś

K bokoju pśejś

Z tastatury:

+ G

Ze statusoweje rědki:

Klikniśo na wobceŕk Numer boka.

Pšosym pódprějśo nas!