Meni Dataja

Wubjeŕśo meni Dataja – Eksportěrowaś…

Wubjeŕśo Dataja – Pósłaś – Rozrědowanje do prezentacije

Wubjeŕśo Dataja – Pósłaś – Rozrědowanje do mjazywótkłada

Wubjeŕśo Dataja – Pósłaś – Awtomatisku rozpšawu napóraś…

Wubjeŕśo Dataja – Pósłaś – Awtomatiska rozpšawa do prezentacije…

Wubjeŕśo Dataja – Pósłaś – HTML-dokument napóraś

Zasajźćo nanejmjenjej jadno adresowe pólo datoweje banki do tekstowego dokumenta a startujśo pón śišćanje dokumenta. Wótegrońśo „Jo“ na pšašanje, lěc cośo serijowy list śišćaś.

Symbol za serijowy śišć

Serijowy śišć

Pšosym pódprějśo nas!