Symbolowa rědka Rědy

Symbolowa rědka Rědy cesto wužyte funkcije wopśimujo.

Pówětšyś

Pówětšujo měritko pokazanja formule wó 25 %. Aktualny skalěrowański faktor se w statusowej rědce pokazujo. Wuběrk k dispoziciji stojecych skalěrowańskich nastajenjow jo pśez kontekstowy meni k dispoziciji. Kontekstowy meni w źěłowem wobceŕku teke skalěrowańske pśikaze wopśimujo.

Symbol za Pówětšyś

Pówětšyś

Pómjeńšyś

Pómjeńšujo měritko pokazanja formule wó 25 %. Aktualny skalěrowański faktor se w statusowej rědce pokazujo. Wuběrk k dispoziciji stojecych skalěrowańskich nastajenjow jo pśez kontekstowy meni k dispoziciji. Kontekstowy meni w źěłowem wobceŕku teke skalěrowańske pśikaze wopśimujo.

Symbol za Pómjeńšyś

Pómjeńšyś

100 %

Displays the document at its actual size.

Symbol za měritko 100 %

Měritko 100 %

Wše pokazaś

Pokazujo cełu formulu w maksimalnej móžnej wjelikosći, aby se wšykne elementy zapśimowali. Formula se pómjeńšujo abo pówětšujo, aby se wšykne elementy formule w źěłowem wobłceŕku pokazali. Aktualny skalěrowański faktor se w statusowej rědce pokazujo. Wuběrk k dispoziciji stojecych skalěrowańskich nastajenjow su pśez kontekstowy meni k dispoziciji. Kontekstowy meni w źěłowem wobceŕku teke skalěrowańske pśikaze wopśimujo. Skalěrowańske pśikaze a symbole su jano w dokumentach Math k dispoziciji, nic za zasajźone objekty Math.

Symbol za Wše pokazaś

Wše pokazaś

Aktualizěrowaś

Toś ten pśikaz formulu w dokumentowem woknje aktualizěrujo.

Změnja we woknje Pśikaze se awutomatiski aktualizěrujo, jolic se Pokazanje awtomatiski aktualizěrowaś aktiwěrujo.

Symbol za Aktualizěrowaś

Aktualizěrowaś

Formulowy kursor

Wužywajśo toś ten symbol w symbolowej rědce, aby formulowy kursor zmóžnił abo znjemóžnił. Źěl formule, źož se kursor we woknje Pśikaze pozicioněrujo, se ze śańkim ramikom markěrujo, gaž formulowy kursor jo aktiwny.

Symbol za formulowy kursor

Formulowy kursor

Symbole

Wócynja dialog Symbole, w kótaremž móžośo symbol wubraś, kótaryž se ma do formule zasajźiś.

Symbol za symbole

Symbole

Pšosym pódprějśo nas!