Statusowa rědka

Statusowa rědka informacije wó aktiwnem dokumenśe pokazujo.

Měritko

Pódawa aktualne měritko za pokazanje boka.

Dokumentowa změna

Jolic změny dokumenta njejsu se składli, se „*“ w toś tom pólu na statusowej rědce pokazujo. To teke za nowe, hyšći njeskłaźone dokumenty płaśi.

Pšosym pódprějśo nas!