Wokno

W meniju Wokno móžośo nowe wokno wócyniś a se dokumentowu lisćinu woglědaś.

New Window

Opens a new window that displays the contents of the current window. You can now view different parts of the same document at the same time.

Wokno zacyniś

Zacynja aktualne wokno. Wubjeŕśo Wokno – Wokno zacyniś abo tłocćo +F4. W śišćaŕskem pśeglěźe LibreOffice Writer a Calc móžośo aktualne wokno zacyniś, gaž na tłocašk Pśeglěd zacyniś klikaśo.

Document List

Lists the currently open documents. Select the name of a document in the list to switch to that document.

Pšosym pódprějśo nas!