Format

Toś ten meni pśikaze wopśimujo, kótarež su za formatěrowanje formulow trjebne.

Pisma…

Definěrujo pisma, kótarež móžośo na formulowe elementy nałožyś.

Pismowa wjelikosć…

Wužywajśo toś ten dialog, aby pismowe wjelikosći za swóju formulu pódał. Wubjeŕśo zakładnu wjelikosć a wšykne elementy formule se w poměrje k toś tej bazy skalěruju.

Wótkłon…

Wužywajśo toś ten dialog, aby wótkłon mjazy formulowymi elementami póstajił. Wótkłon se ako procentowa sajźba w poměrje k zakładnej wjelikosći pódawa, kótaraž jo pód Format – Pismowa wjelikosć definěrowana.

Wusměrjenje…

Móžośo wusměrjenje wěcejsmužkowych formulow z někotarymi elementami w jadnej smužce definěrowaś. Zapódajśo pśikaz NEWLINE do wokna Pśikaze, aby wěcejsmužkowe formule napórał.

Tekstowy modus

Zmóžnja abo znjemóžnja tekstowy modus. W tekstowem modusu se formule w samskej wusokosći ako tekstowa smužka pokazujo.

Pšosym pódprějśo nas!