Naglěd

Nastaja měritko naglěda a definěrujo, kótare elementy maju widobne byś. Nejwěcej pśikazow, kótarež móžośo do wokna Pśikaze zapódaś, móžośo teke z kliknjenim myški zasajźiś, jolic sćo južo wócynił wobceŕk Elementy z Naglěd – Elementy.

Měritko

Opens the Zoom & View Layout dialog to let you set the zoom factor to display the current document.

Pówětšyś

Pówětšujo měritko pokazanja formule wó 25 %. Aktualny skalěrowański faktor se w statusowej rědce pokazujo. Wuběrk k dispoziciji stojecych skalěrowańskich nastajenjow jo pśez kontekstowy meni k dispoziciji. Kontekstowy meni w źěłowem wobceŕku teke skalěrowańske pśikaze wopśimujo.

Pómjeńšyś

Pómjeńšujo měritko pokazanja formule wó 25 %. Aktualny skalěrowański faktor se w statusowej rědce pokazujo. Wuběrk k dispoziciji stojecych skalěrowańskich nastajenjow jo pśez kontekstowy meni k dispoziciji. Kontekstowy meni w źěłowem wobceŕku teke skalěrowańske pśikaze wopśimujo.

Wše pokazaś

Pokazujo cełu formulu w maksimalnej móžnej wjelikosći, aby se wšykne elementy zapśimowali. Formula se pómjeńšujo abo pówětšujo, aby se wšykne elementy formule w źěłowem wobłceŕku pokazali. Aktualny skalěrowański faktor se w statusowej rědce pokazujo. Wuběrk k dispoziciji stojecych skalěrowańskich nastajenjow su pśez kontekstowy meni k dispoziciji. Kontekstowy meni w źěłowem wobceŕku teke skalěrowańske pśikaze wopśimujo. Skalěrowańske pśikaze a symbole su jano w dokumentach Math k dispoziciji, nic za zasajźone objekty Math.

Aktualizěrowaś

Toś ten pśikaz formulu w dokumentowem woknje aktualizěrujo.

Změnja we woknje Pśikaze se awutomatiski aktualizěrujo, jolic se Pokazanje awtomatiski aktualizěrowaś aktiwěrujo.

Pokazanje awtomatiski aktualizěrowaś

Aktualizěrujo změnjonu formulu awtomatiski. Jolic toś to nastajenje njewuběraśo, se formula jano aktualizěrujo, za tym až sćo wubrał Naglěd – Aktualizěrowaś abo tłocył F9.

Elementy

To jo lisćina operatorow, funkcijow, symbolow a formatěrowańske nastajenja, kótarež daju se do formule zasajźiś.

Status Bar

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

Full Screen

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

Pšosym pódprějśo nas!