Wobźěłaś

Pśikaze w toś tom meniju se za wobźěłowanje formulow wužywaju. Mimo zakładnych pśikazow (na pśikład za kopěrowanje wopśimjeśa) su funkcije, kótarež su specielnje za LibreOffice Math, aby na pśikład za zastupujucymi symbolami abo zmólkami pytali.

Undo

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Redo

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Cut

Removes and copies the selection to the clipboard.

Copy

Copies the selection to the clipboard.

Paste

Inserts the contents of the clipboard at the location of the cursor, and replaces any selected text or objects.

Select All

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Pśiduca marka

Staja kursor na pśiducu marku.

Pjerwjejšna marka

Staja kursor na pjerwjejšnu marku (nalěwo).

Pśiduca zmólka

Staja kursor na pśiducu marku (napšawo).

Pjerwjejšna zmólka

Staja kursor na pjerwjejšnu zmólku (nalěwo).

Pšosym pódprějśo nas!