Tekst zapódaś

Kak mógu znamuškowe rjeśazki direktnje zapódaś, kótarež se njeinterpretěruju?

Někotare znamuškowe rjeśazki se ako operatory awtomatiski interpretěruju. Wótergi to njocosó. Jolic cośo W* (pismik z wušejstajoneju gwězdku) pisaś, se gwězdka ako multiplikaciski operator interpretěrujo. Wobdajśo direktny tekst w dwójnych pazorkach abo pśidajśo zastupujuce znamuška.

Pśikłady:

Importěrowana formula MathType slědujucy znamuškowy rjeśazk wopśimujo

W rSup { size 8{*} }

Jolic sćo nastajił Math, aby importěrowane formule MathType pśetwórił (w – Zacytaś/Składowaś – Microsoft Office), wiźiśo formulu ze zastupujucym symbolom město gwězdki.

Změńśo {*} to {} * {} ako w slědujucej formuli:

W rSup { size 8{} * {} }

Móžośo teke W^"*" wužywaś, aby znamuško ako direktny tekst zapódał.

Někotare formule se z =-znamuškom zachopinaju. Wužywajśo „=“, aby to znamuško ako direktny tekst zapódał.

Pšosym pódprějśo nas!