Łamanja smužki zapódaś

Tak formule w LibreOffice Math w dwěma smužkoma (z manuelnym łamanim smužki) pišćośo:

Napórajśo łamanje smužki z pomocu pśikaza „newline“. Wšykno, což jo za łamanim smužki, se na pśiducej smužce placěrujo.

Pšosym pódprějśo nas!