Instrukcije za wužywanje LibreOffice Math

Na boku pomocy za LibreOffice powšykne móžośo instrukcije, kótarež daju se na wšykn module nałožyś, na pśikład wó źěle z woknami a menijami, wó pśiměrjenju LibreOffice, datowych žrědłach, galeriji a śěgnjenju a pušćenju.

Jolic pomoc za drugi modul trjebaśo, pśešaltujśo z kombinaciskim pólom w nawigaciskem wobceŕku na póžedany modul.

Formule zapódaś a wobźěłaś

Tekst zapódaś

Standardne atributy změniś

Łamanja smužki zapódaś

Formulowe źěle manuelnje wusměriś

Z granicami źěłaś

Formulowe źěle w spinkach zjadnośiś

Spinki zasajźiś

Komentar zapódaś

Tastowe skrotconki (bźezbariernosć LibreOffice Math)

Pšosym pódprějśo nas!