Tastowe skrotconki (bźezbariernosć LibreOffice Math)

Móžośo LibreOffice Math bźez myški wóźiś.

Formulu direktnje zasajźiś

Jolic cośo formulu do tekstowego dokumenta zasajźiś a korektne pisanje južo znajośo, móžośo ako slědujo póstupowaś:

  1. Pišćo formulu do swójogo teksta

  2. Wubjeŕśo formulu

  3. Wubjeŕśo pśikaz Zasajźiś – OLE-objekt – Formulowy objekt

Formulu z woknom zasajźiś

Wobceŕk Elementy

Šypka nalěwo abo napšawo

Nalěwo abo napšawo k pśiducej kategoriji abo funkciji.

Zapódawańska tasta

Wuběra kategoriju (we kategorijowem wótrězku) abo zasajźujo funkciju we woknje Pśikaze (we funkciskem wótrězku).

Tabulator

Wót prědnego kategorijowego zapiska do prědneje funkcije kategorije.

Umsch+Tabulator

Wót slědnego kategorijowego zapiska do slědneje funkcije kategorije.

Pšosym pódprějśo nas!