Tastowe skrotconki za formule

Lisćina tastowych skrotconkow za napóranje formulow jo w toś tom wótrězku wopśimjona.

Powšykne tastowe skrotconki w LibreOffice su teke płaśiwe.

Tastowe skrotconki za formulowe funkcije

Slědujuce tastowe skrotconki pśikazam w menijoma Wobźěłaś a Naglěd wótpowěduju.

F3

Pśiduca zmólka

Umsch+F3

Pjerwjejšna zmólka

F4

Pśiduca marka (zastupujucy symbol)

Umsch+F4

Pjerwjejšna marka (zastupujucy symbol)

F9

Aktualizěrowaś

Nawigacija we wobceŕku Elementy

Šypka nalěwo abo napšawo

Nalěwo abo napšawo k pśiducej kategoriji abo funkciji.

Zapódawańska tasta

Wuběra kategoriju (we kategorijowem wótrězku) abo zasajźujo funkciju we woknje Pśikaze (we funkciskem wótrězku).

Tabulator

Wót prědnego kategorijowego zapiska do prědneje funkcije kategorije.

Umsch+Tabulator

Wót slědnego kategorijowego zapiska do slědneje funkcije kategorije.

Pšosym pódprějśo nas!