Formulowy kursor

Wužywajśo toś ten symbol w symbolowej rědce, aby formulowy kursor zmóžnił abo znjemóžnił. Źěl formule, źož se kursor we woknje Pśikaze pozicioněrujo, se ze śańkim ramikom markěrujo, gaž formulowy kursor jo aktiwny.

Symbol za formulowy kursor

Formulowy kursor

Móžośo teke na poziciju w dokumenśe kliknuś, aby kursor do wótpowědneje pozicije we woknje Pśikaze pśesunuł.

Klikniśo dwójcy na znamuško abo symbol w dokumenśe, aby fokus kursora do wokna Pśikaze pśesunuł a jogo wótpowědnu poziciju wuzwignuł.

Pšosym pódprějśo nas!