Tekstowy modus

Zmóžnja abo znjemóžnja tekstowy modus. W tekstowem modusu se formule w samskej wusokosći ako tekstowa smužka pokazujo.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Format – Tekstowy modus


Pšosym pódprějśo nas!