Pismowe wjelikosći

Wužywajśo toś ten dialog, aby pismowe wjelikosći za swóju formulu pódał. Wubjeŕśo zakładnu wjelikosć a wšykne elementy formule se w poměrje k toś tej bazy skalěruju.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Format - Pismowa wjelikosć…


Dialog Pismowa wjelikosć

Bazowa wjelikosć

Wšykne elementy formule se proporcionalnje k zakładnej wjelikosći skalěruju. Aby zakładnu wjelikosć změnił, wubjeŕśo abo zapódajśo póžedanu dypkowu wjelikosć (pt). Móžośo teke druge měrjeńske jadnotki abo druge měrjeńske systemy wužywaś, kótarež se pón awtomatiski do dypki pśetwórjuju.

Symbol Tip

Aby standardnu wjelikosć (12 pt), kótaraž se w LibreOffice Math wužywa, na pśecej změnił, musyśo nejpjerwjej wjelikosć nastajiś (na pśikład 11 pt) a pón na tłocašk Standard kliknuś.


Relatiwne wjelikosći

W toś tom wótrězku móžośo relatiwne wjelikosći za kuždy elementowy typ nastupajucy zakładnu wjelikosć póstajiś.

Tekst

Wubjeŕśo wjelikosć za tekst w formuli nastupajucy zakładnu wjelikosć.

Indekse

Wubjeŕśo relatiwnu wjelikosć za indekse w formuli w poměrje k zakładnej wjelikosći.

Funkcije

Wubjeŕśo relatiwnu wjelikosć za mjenja a druge elementy funkcijow w formuli w poměrje k zakładnej wjelikosći.

Operatory

Wubjeŕśo relatiwnu wjelikosć matematiskich operatorow w formuli w poměrje k zakładnej wjelikosći.

Granice

Wubjeŕśo relatiwnu wjelikosć za granice w formuli w poměrje k zakładnej wjelikosći.

Standard

Klikniśo toś ten tłocašk, aby swóje změny ako standard za wšykne nowe formule składował. Wěstotna powěźeńka se zjawijo, nježli až se změny składuju.

Dialog Standardne gódnoty składowaś

Pšosym pódprějśo nas!