Druge symbole

Pokazujo wšake matematiske symbole.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wócyńśo kontekstowy meni w pśikazowem woknje a wubjeŕśo Dalšne.

Wubjeŕśo Naglěd – Elementy a pón we wobceŕku Elementy Dalšne z lisćinowego póla.


Symbole nadrobnje

Symbol za Parcielny diferencial

Parcielny diferencial

Zasajźujo symbol za parcielny diferencial. Pśikaz za wokno Pśikaze: partial

Symbol za Njekóńcny

Njekóńcny

Zasajźujo symbol za Njekóńcny. Pśikaz za wokno Pśikaze: infinity abo infty

Symbol za Nabla

Nabla

Zasajźujo symbol za wektorowy operator Nabla. Pśikaze za wokno Pśikaze: nabla

Symbol za Eksistěrujo

Eksistěrujo

Zasajźujo symbol za eksistencny kwantor. Pśikaz za wokno Pśikaze: exists

Symbol za Njeeksistěrujo

Njeeksistěrujo

Zasajźujo symbol za eksistencny kwantor. Pśikaz za wokno Pśikaze: notexists

Symbol za Za wšykne

Za wšykne

Zasajźujo symbol za uniwarsalny kwantor (wšokwantor) „za wšykne“. Pśikaz za wokno Pśikaze: forall

Symbol za h ze smužku

h ze smužku

Zasajźujo symbol za konstantu h ze smužku. Pśikaz za wokno Pśikazy: hbar

Symbol za Lambda ze smužku

Lambda ze smužku

Zasajźujo symbol za lambda ze smužku. Pśikaz za wokno Pśikaze: lambdabar

Symbol za Reelny źěl

Reelny źěl

Zasajźujo symbol za reelny źěl kompleksneje licby. Pśikaz za wokno Pśikaze: re

Symbol za Imaginarny źěl

Imaginarny źěl

Zasajźujo symbol za imaginarny źěl kompleksneje licby. Pśikaz za wokno Pśikaze: im

Symbol za Weierstraß p

Weierstraß p

Zasajźujo symbol za funkciju Weierstraß p. Pśikaz za wokno Pśikaze: wp

Symbol za Šypka nalěwo

Šypka nalěwo

Zasajźujo šypku nalěwo. Pśikaz za wokno Pśikaze: leftarrow

Symbol za Šypka napšawo

Šypka napšawo

Zasajźujo šypku napšawo. Pśikaz za wokno Pśikaze: rightarrow

Symbol za Šypka górjej

Šypka górjej

Zasajźujo šypku górjej. Pśikaz za wokno Pśikaze: uparrow

Symbol za Šypka dołoj

Šypka dołoj

Zasajźujo šypku dołoj. Pśikaz za wokno Pśikaze: downarrow

Symbol za Tśidypk (dołojce)

Tśidypk (dołojce)

Zasajźujo tśidypk (horicontalnje wusměrjony). Pśikaz za wokno Pśikaze: dotsdlow

Symbol za Tśidpyk w srjejźi

Tśidypk w srjejźi

Zasajźujo tśidypk w srjejźi. Pśikaz za wokno Pśikaze: dotsaxis

Symbol za Tśidypk (wertikalnje)

Wertikalny tśidypk

Zasajźujo wertikalny tśidypk. Pśikaz za wokno Pśikaze: dotsvert

Symbol za Tśidypk horicontalnje górjej

Tśidypk diagonalnje górjej

Zasajźujo tśidypk diagonalnje górjej. Pśikaz za wokno Pśikaze: dotsup abo dotsdiag

Symbol za Tśidypk diagonalnje dołoj

Tśidypk diagonalnje dołoj

Zasajźujo dołoj diagonalny tśidypk (tśi dypki diagonalne wót nalěwo górjej do napšawo dołoj). Pśikaz za wokno Pśikaze: dotsdown

Zapódajśo backepsilon do wokna Pśikaze, aby wobrośony epsilon zasajźił.

Aby zastupujucy symbol do swójeje formule zasajźił, zapódajśo <?> do wokna Pśikaze.

Pšosym pódprějśo nas!