Spinki

Zapódane pśikaze

Symbol we wobceŕku Elementy

Wóznam

(...)

Symbol za Kulowate spinki

Kulowate spinki

[...]

Symbol za rožkate spinki

Rožkate spinki

ldbracket ... rdbracket

Symbol za Dwójne rožkate spinki

Dwójne rožkate spinki

lline ... rline

Symbol za Padorowne linije

Padorowne linije

ldline ... rdline

Symbol za Dwójne padorowne linije

Dwójne padorowne linije

lbrace ... rbrace

Symbol za Wuzgibnjone spinki

Wuzgibnjone spinki

langle ... rangle

Symbol za Špicne spinki

Špicne spinki

langle ... mline ... rangle

Symbol za Operatorowe spinki

Operatorowe spinki

{...}

Symbol za Zrědowańske spinki

Zrědowańske spinki. Njepokazuju se w dokumenśe a njetrjebaju rum.

left( ... right)

Symbol za Skalěrujobne kulowate spinki

Skalěrujobne kulowate spinki

left[ ... right]

Symbol za Skalěrujobne rožkate spinki

Skalěrujobne rožkate spinki

left ldbracket ... right rdbracket

Symbol za Skalěrujobne dwójne rožkate spinki

Skalěrujobne dwójne rožkate spinki

left lbrace ... right rbrace

Symbol za Skalěrujobne wuzgibnjone spinki

Skalěrujobne wuzgibnjone spinki

left lline ... right rline

Symbol za Skalěrujobne padorowne linije

Skalěrujobne padorowne linije

left ldline ... right rdline

Symbol za Skalěrujobne dwójne padorowne linije

Dwójne skalěrujobne linije

left angle ... right angle

Symbol za Skalěrujobne špicne spinki

Skalěrujobne špicne spinki

left langle ... mline ... right rangle

Symbol za Skalěrujobne operatorowe spinki

Skalěrujobne operatorowe spinki

overbrace

Symbol za Skalěrujobne wuzgibnjone spinki nad tym

Skalěrujobne wuzgibnjone spinki nad tym

underbrace

Symbol za Skalěrujobne wuzgibnjone spinki pód tym

Skalěrujobne wuzgibnjone spinki pód tym

lfloor ... rfloor

Wótrownańske spinki

lceil ... rceil

Narownańske spinki

\lbrace \rbrace abo \{ \}

Lěwa abo pšawa wuzgibnjona spinka

\( \)

Lěwa a pšawa kulowata spinka

\[ \]

Lěwa a pšawa rožkata spinka

\langle \rangle

Lěwa a pšawa špicna spinka

\lline \rline

Lěwa a pšawa padorowna linija

\ldline \rdline

Lěwa a pšawa dwójna padorowna linija

\lfloor \rfloor

Lěwa a pšawa wótrownańska spinka

\lceil \rceil

Lěwa a pšawa narownańska spinka

none

Wuraz za pódtłocowanje jadneje spinki, ako w right none


Spinki

Móžośo mjazy wšakimi spinkowymi typami wubraś, aby swóju formulu LibreOffice Math strukturěrował. Spinkowe typy se w dolnem źělu wobceŕka Elementy pokazuju. Toś te spinki su teke w kontekstowem meniju wokna Pśikaze k dispoziciji. Wšykne spinki, kótarež we wobceŕku Elementy abo w kontekstowem meniju njejsu, daju se manuelnje do wokna Pśikaze zapódaś.

Pšosym pódprějśo nas!