Unarne a binarne operatory

Zapódane pśikaze

Symbol we wobceŕku Elementy

Wóznam

-

Symbol za Subtrakcija

Subtrakcija

-

Symbol za minusowe znamuško

Minusowe znamuško (-)

-+

Symbol za minusowe a plusowe znamuško

Minus/Plus

/

Symbol za Diwizija

Diwizija

*

Symbol za Multiplikacija (gwězdka)

Multiplikacija (gwězdka)

+

Symbol za Adicija

Adicija

+

Symbol za Plus

Plusowe znamuško

+-

Symbol za minusowe znamuško

Plus/Minus

and abo &

Symbol za Logiske A

Logiske A

boper

Žeden symbol

Binarny operator. Swójski symbol slědujo, kótaryž se ako binarny operator wužywa.

Wužyśe: a boper %SYM1 b

uoper

Žeden symbol

Unarny operator. Swójski symbol slědujo, kótaryž se ako unarny operator wužywa.

Wužyśe: uoper %SYM2 b

cdot

Symbol za Multiplikacija (dypk)

Multiplikacija (dypk)

circ

Symbol za Zwězowanje

Zwězowanje (krejz)

div

Symbol za Diwizija (:)

Diwizija (:)

neg

Symbol za Logiski NIC

Logiski NIC

odivide

Žeden symbol.

Nakósna smužka (/) w krejzu

odot

Žeden symbol.

Multiplikaciski dypk w krejzu

ominus

Žeden symbol.

Minusowe znamuško w krejzu

oplus

Žeden symbol.

Plusowe znamuško w krejzu

or abo |

Symbol za Logiske ABO

Logiske ABO

otimes

Žeden symbol.

Multiplikaciska kśicka w krejzu

over

Symbol za Diwizija (łamk)

Diwizija (łamk)

times

Symbol za Multiplikacija (kśicka)

Multiplikacija (kśicka)

widebslash

Žeden symbol.

Slědksmužka \ mjazy dwěma znamuškoma, z kótarejuž pšawe jo wušejstajone a lěwe jo nižejstajone

wideslash

Žeden symbol.

Nakósna smužka / mjazy dwěma znamuškoma, z kótarejuž lěwe jo wušejstajone a pšawe jo nižejstajone


Unarne/Binarne operatory

Móžośo wšake unarne a binarne operatory wubraś, aby swóju formulu LibreOffice twórił. Unarne se na operatory pósěgujo, kótarež se na jaden zastupujucy symbol wustatkuju. Binarne se na operatory póśěgujo, kótarež dwa zastupujucej symbola zwězuju.Dolny wótrězk wobceŕka Elementy jadnotliwe operatory pokazujo. Kontekstowy meni wokna Pśikaze teke lisćinu toś tych operatorow ako teke pśidatne operatory wopśimujo. Jolic operator trjebaśo, kótaryž we wobceŕku Elementy njejo, wužywajśo kontekstowy meni abo zapódajśo jen direktnje do wokna Pśikaze.

Pšosym pódprějśo nas!