Formulowe referencne tabele

Toś ten referencny wótrězk lisćiny wjele operatorow, funkcijow, symbolow a formatěrowańskich funkcijow wopśimujo, kótarež su w LibreOffice Math k dispoziciji. Wjele pokazanych pśikazow dajo se z pomocu symbolow do wokna Elementy abo do kontekstowego menija wokna Pśikaze zasajźiś.

Unarne a binarne operatory

Relacije

Młogosćowe operatory

Funkcije

Operatory

Atributy

Druge

Spinki

Formatěrowanje

Pšosym pódprějśo nas!