Integralowe a sumowe wobceŕki, pismowa wjelikosć

How jo pśikład, kak móžośo rozdźělne pisma a pismowe wjelikosći we formuli w LibreOffice Math wužywaś.

Integralowe a sumowe wobceŕki, pismowa wjelikosć

f(t)=int from size*1.5 0 to 1 left[g(t')+sum from i=1 to N h_i(t')right]

Pšosym pódprějśo nas!