Kwadratny kórjeń

How jo pśikład, kak móžośo kwadratny kórjeń z LibreOffice Math napóraś. Jolic cośo pśikład w swójej formuli wužywaś, kopěrujśo ju z pomocu mjazywótkłada do wokna Pśikaze.

Kwadratny kórjeń

%LAMBDA_{deg","t}=1 + %alpha_deg SQRT {M_t over M_{(t=0)}-1}~"."

Pšosym pódprějśo nas!