Funkcije

How jo pśikład, kak móžośo funkcije z LibreOffice Math napóraś. Jolic cośo pśikład w swójej formuli wužywaś, kopěrujśo ju z pomocu mjazywótkłada do wokna Pśikaze.

Funkcije

func f(x","y)={x sin x~ tan y} over {cos x}

Pšosym pódprějśo nas!