Matriks w tucnem pismje

How jo pśikład, kak móžośo matriks w tucnem pismje w LibreOffice Math napóraś. Móžośo toś ten pśikład z pomocu mjazywótkłada do wokna Pśikaze kopěrowaś a w swójej formuli wužywaś.

Matriks w tucnem pismje

bold { f(x", "y) = left [ stack { x + y over z + left lbrace matrix { 2 # 3 # 4 ## 4 # 5 # 6 ## 6 # 7 # 8} right rbrace # {y + sin (x)} over %alpha # z + y over g } right ]}

Pšosym pódprějśo nas!