Matriks z rozdźělnymi pismowymi wjelikosćami

How jo pśikład, kak móžośo matriks z rozdźělnymi pismowymi wjelikosćami w LibreOffice Math napóraś. Móžośo toś ten pśikład z pomocu mjazywótkłada do wokna Pśikaze kopěrowaś a w swójej formuli wužywaś.

Matriks z rozdźělnymi pismowymi wjelikosćami

func G^{(%alpha" ," %beta)}_{ x_m x_n} = left[ matrix { arctan(%alpha) # arctan(%beta) ## x_m + x_n # x_m - x_n }right]

Pšosym pódprějśo nas!