Symbole z indeksami

How jo dalšny pśikład, kak móžośo symbole z indeksami w LibreOffice Math napóraś. Móžośo toś ten pśikład z pomocu mjazywótkłada do wokna Pśikaze kopěrowaś a w swójej formuli wužywaś.

Symbole z indeksami

%SIGMA_g^{{}+{}}lsup 3

Pšosym pódprějśo nas!