Symbole z indeksami

Slědujucy pśikład rozjasnjujo, kak móžośo symbole z indeksami w LibreOffice Math napóraś. Móžośo toś ten pśikład z pomocu mjazywótkłada do wokna Pśikaze kopěrowaś a w swójej formuli wužywaś.

Symbole z indeksami

D_mn^ size /2 LEFT(3 OVER 2 RIGHT)

Pšosym pódprějśo nas!